Výbory a komise


Finanční výbor

Předseda: Ing. Tomáš SLÁDEK
Členové: Pavel ČASNÝ
  Bc. Jindřiška FOJTÍKOVÁ
  Ing. Michal KOŠUT
  Ing. Pavel ZUGAR
Kontakt: finance@mnves.cz

Kontrolní výbor

Předseda: Pavel PŘÍKAZSKÝ
Členové:
Mgr. Bohumír BEZCHLEBA
 
Rostislav VARMUŽA
Kontakt: kontrola@mnves.cz

Kam dál?

Samospráva