Sociální služby


Dům s pečovatelskou službou

Pečovatelská služba v Moravské Nové Vsi je provozována téměř 20 let.V roce 1990 byla dokončena přestavba bývalé hospody u Klempušů na Dům s pečovatelskou službou (dále jen DPS) se sedmi bytovými jednotkami, z toho jeden dvoupokojový byt.V roce 2002 byla dokončena přístavba DPS se čtrnácti byty, z toho tři byty jsou dvoupokojové.V budově DPS se nachází celkem 21 bytů, z toho jsou čtyři byty dvoupokojové. Na přelomu roku 2009 a 2010 byl zrekonstruován dvoupokojový byt ve staré části DPS. V roce 2013 bylo na budově provedeno zateplení a výměna oken.

Byty jsou zvláštního určení - pro seniory a osoby zdravotně postižené, které vzhledem k věku a zdravotním potížím již zcela nezvládají některé úkony spojené s úklidem a údržbou domácnosti, s péčí o vlastní osobu atd.

Podmínkou pro umístění v DPS je využívání těchto nabízených služeb:

rozvoz obědů
běžné nákupy a pochůzky
úklid domácnosti
praní a žehlení prádla
pomoc při úkonech osobní hygieny
doprovod na vyšetření
pomoc při vyřizování osobních záležitostí a další
Zájemci o umístění do DPS si mohou podat písemnou žádost formou dopisu na úřad městyse. Žádosti jsou evidovány v pořadníku. O pořadí zájemců rozhoduje rada městyse.

Při výběru žadatelů do DPS jsou upřednostňování obyvatelé z Moravské Nové Vsi, z blízkého okolí a poté ostatní.

Kontakt na Úřad městyse Moravská Nová Ves:

Tel: 519 342 202, 774 722 713, 774 722 714

Kam dál?

Informace