Služby, p.o.


V důsledku změn zákona o daních, o účetnictví, rozpočtových pravidlech a s ohledem na činnost úřadu rozhodlo zastupitelstvo po konzultaci s daňovým poradcem zřídit samostatnou příspěvkovou organizaci s názvem Služby Moravská Nová Ves, příspěvková organizace.

K tomuto kroku přistoupila řada dalších obcí našeho typu. Cílem je zlepšit vlastní činnost služeb, samotného úřadu, oddělit ekonomiku úřadu a činností, které s úřadem přímo nesouvisí.

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA

Sběrný dvůr

Letní provoz (1.4.-31.10.)

Středa 13:00 - 18:00
Sobota 08:00 - 13:00

 

Zimní provoz (1.11.-31.3.)

Středa 12:00 - 17:00
Sobota 08:00 - 12:00

 

Vznik příspěvkové organizace byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva dne 18.12.2008, kdy byla schválena také zřizovací listina této organizace.

Nově vzniklá příspěvková organizace započala svoji činnost od 1.2.2009. V jejím čele stojí radou jmenovaný ředitel – Ing. Igor Antal

 

Předmět činnosti Služeb Moravská Nová Ves, příspěvková organizace:

  • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava rozvod vody
  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
  • Správa a údržba movitého a nemovitého majetku
  • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení
  • Poskytování technických služeb

Od 1. 7. 2021 je cena stočného 33,- Kč vč. DPH za 1m3

Kromě toho je v její náplni také poskytovat drobné služby pro občany – např. práce s traktorem, sečení, atd. Tyto služby si můžete objednat na telefonních číslech 774 600 370 nebo 774 486 044 nebo pomocí elektronické pošty na adrese sluzbypomnves@seznam.cz.

 

Kancelář účetní Služeb p.o. se nachází na Sběrném dvoře, na ulici  Kamenná.

 

Pracovní doba:

Pondělí 8.00 - 11.00  13.00 - 15.00
Úterý 8.00 - 11.00  
Středa 8.00 - 11.00  13.00 - 15.00
Čtvrtek 8.00 - 11.00  
Pátek Zavřeno