O městysi


Městys Moravská Nová Ves

Na cestě mezi jihomoravskými městy Hodonín a Břeclav, v rovinaté krajině s dálkovou silniční i železniční trasou, a tedy výtečnou dopravní dostupností kamkoli je libo, leží městys Moravská Nová Ves. Malebná podlužácká obec se rozkládá na terase nad říčkou Kyjovkou, poblíž hranice se Slovenskem, kterou zde tvoří tok řeky Moravy. Obklopena úrodnou zemědělskou půdou a samozřejmě též pečlivě obdělávanými vinohrady patří Moravská Nová Ves s více než dva a půl tisíci občany k těm největším obcím národopisného regionu Slovácko. Celá řada návštěvníků se již přesvědčila o zdejší moravské pohostinnosti – je mnoho těch, kteří přijeli cíleně za výtečným vínem, do sklepů, na hody, nebo jiné kulturní události, anebo tudy jen náhodně projížděli po dálkových cyklotrasách, kterými je okolí obce protkané.

Úřad

 

Krátce z historie

Nížina podél řeky Moravy patří k prastarým sídelním oblastem naší vlasti. Také na katastru dnešní Moravské Nové Vsi se vystřídali lidé doby kamenné i doby bronzové a sídlili tady patrně též Keltové či Germáni. První písemná zmínka o obci se datuje k roku 1261, kdy je zde kolonizační ves patřící velehradskému klášteru, nazývaná Waltersdorf. O více než století později došlo ke změně názvu na Nová Ves. Co se ale nezměnilo, bylo časté nebezpečí ničivých nájezdů z uherské strany hranice, které tu trvalo až do počátku 18. století a vesnici bránilo v rozvoji. Lidská vůle k životu se však nedá potlačit. Roku 1807 se Nová Ves stala městečkem, jež v roce 1911 dostalo dnes již charakteristický přívlastek Moravská. Zhruba v té době se rovněž v dosud zemědělské obci začíná úspěšně prosazovat drobný průmysl.

Současnost

Kvalitu současného života v obcích ovlivňují kromě tradic i vzájemných vztahů mezi lidmi přirozeně též možnosti zaměstnání přímo v místě nebo v nejbližším okolí: V Moravské Nové Vsi je nabízí zejména zemědělství, vinařství a drobné provozy. V městyse nechybí železniční stanice, ordinace lékařů, , lékárna, pošta, bankomat, základní a mateřská škola, Dům s pečovatelskou službou pro nejstarší občany. Občerstvení a ubytování nabízí několik restaurací, hostinců a penzionů. Zázemím pro veškerou kulturní činnost a pohybové aktivity je místní sokolovna s největším sálem v okolí, kde se konají koncerty, slavnosti, plesy, výstavy i sportovní klání. Pro ty nejmenší je pak připraveno několik dětských hřišť. Milovníci jízdy na koni ocení koňské stezky vedené v okolí obce i lužními lesy.

Tradice a kultura

Vlastní tradice si velmi pečlivě chrání každá podlužácká obec a Moravská Nová Ves samozřejmě není výjimkou.
Mnohé z nich jsou s úctou k předchozím generacím udržovány dosud: o to, aby se nezapomínalo na život
předků, se stará zejména slovácký krůžek či ženský a mužský pěvecký sbor. A úspěšným fungováním místních
dětských folklorních souborů Jatelinka a Jatelinečka a cimbálové muziky Jatelinka je v Moravské Nové Vsi
o folklor s jistotou postaráno též do budoucna. Díky všem těmto kolektivům a skupinám i díky dalším občanům městyse, ale také přespolním, dávné tradice znovu ožívají při lednovém krojovém plesu, prvomájovém dni
lidových řemesel, červencových svatojakubských hodech, kterým navíc předchází předhodovní zpívání s ručním
stavěním máje, a při zářijové slavnosti Vinobraní.

Turistika a sport

Dominantou obce je kostel sv. Jakuba. Vznikl v roce 1773, k polovině 18. století pak odkazují sochy sv. Floriána a sv. Václava stojící před ním. Zhruba z téže doby pochází i plastika sv. Jana Nepomuckého na návsi, zatímco socha sv. Anny u silnice do Hrušek je o více než století mladší. Na další zajímavá místa městyse a jeho katastru – například do vinařských uliček a do lužního lesa – turisty přivede Neoveská stezka, jež tvoří spojnici mezi dvěma dálkovými cyklostezkami procházejícími obcí. V obci je fotbalové hřiště, atletický areál a víceúčelové hřiště s umělým povrchem, občanům slouží ke
sportu též zrekonstruovaná sokolovna nebo tělocvična základní školy. Dobré jméno tu mají místní organizace: fotbalový klub, sbor dobrovolných hasičů a mažoretky, které se věnují zejména dětem a mládeži.

Víno a vinařství

Moravská Nová Ves a víno – to jsou takřka synonyma! Jak jinak stručně charakterizovat obec, která má více než 150 hektarů vinic a okolo 170 vinných sklepů? Obec, která dala znalcům tekuté révy proslulý Cabernet Moravia? Ano, tento kříženec červených odrůd Cabernet Franc a Zweigeltrebe se zrodil právě tady. A má tu i svůj pomník. V městyse fungují tři sdružení vinařů – Collegium Vinitorum, Vinařský spolek, Vinaříček. I tím je zaručena kvalita místních vín. Posoudit ji může opravdu každý při vinobraní v půlce září, dnech otevřených sklepů, do nichž lze zavítat hned několikrát od dubna do listopadu, prosincovém žehnání vína či na výstavách vín a dalších vinařských akcích. Konají se hlavně ve známých vinařských uličkách Výmol a Zátiší, kde vínu ještě přidává na chuti autentická atmosféra.

Kam dál?

Informace