Aktuality


Zveřejněno 31. 10. 2022

Dotazníkové šetření - strategie rozvoje městyse

Vážení spoluobčané,

chcete ovlivnit budoucnost Moravské Nové Vsi? Zapojte se do dotazníkového šetření!

Moravská Nová Ves připravuje strategii rozvoje městyse. Úkolem strategie je stanovit směřování rozvoje městyse a rozvrhnout konkrétní rozvojové činnosti na nejbližších 5 let. Důležitým podkladem pro její tvorbu jsou názory občanů. Do každé domácnosti bude doručen papírový dotazník s odkazem na elektronickou verzi formuláře. Další papírové dotazníky jsou k dispozici ve vestibulu úřadu městyse. Nejjednodušší způsob vyplnění dotazníku je elektronicky na odkazu https://1url.cz/@mnvdotaznik. Dotazník může vyplnit každý člen domácnosti starší 15 let. Odpovědi budou pečlivě vyhodnoceny. Využijte prosím této příležitosti vyjádřit se k současnosti i budoucnosti městyse.

První pracovní verze strategie bude sestavena během listopadu 2022. V prosinci potom bude ve spolupráci se zastupiteli dopracována do konečné podoby. Strategie rozvoje navazuje na v posledních měsících zpracovanou Vizi rozvoje. Doplní další témata. Bude také propojena se současně zpracovávanými strategiemi veřejné zeleně, udržitelného rozvoje odpadového hospodářství a veřejného osvětlení. Strategie tak uspořádá všechny plánované rozvojové projekty a rozvrhne je v čase.

Děkujeme za vaše zapojení.

Zpět na seznam aktualit

Kam dál?

Informace